Visina poreza i doprinosa

Kao paušalac imaš mesečne troškove poreza i doprinosa koji su određeni na osnovu poreskog rešenja. Koliki iznos troškova možeš da očekuješ saznaj na osnovu kalkulatora Poreske uprave.

Unesi osnovne podatke, poput delatnosti i adese na kojoj želiš da se registruješ i dobićeš očekivani iznos poreza i doprinosa za period od 2020. do 2023. godine. Za iznos osnovice sa poreskog rešenja upisuješ 0.

Ako već imaš agenciju na istom kalkulatoru možeš videti koliki te mesečni troškovi očekuju u narednom periodu. Unesi sve tražene podatke i ne zaboravi iznos osnovice sa prethodnog rešenja. 

Porez i doprinosi se plaćaju na osnovu poreskog rešenja, na kojem će biti iskažani podaci za uplatu i to do 15. u mesecu za prethodni mesec. 

Visina poreza i doprinosa

Kao paušalac imaš mesečne troškove poreza i doprinosa koji su određeni na osnovu poreskog rešenja. Koliki iznos troškova možeš da očekuješ saznaj na osnovu kalkulatora Poreske uprave.

Unesi osnovne podatke, poput delatnosti i adese na kojoj želiš da se registruješ i dobićeš očekivani iznos poreza i doprinosa za period od 2020. do 2023. godine. Za iznos osnovice sa poreskog rešenja upisuješ 0.

Ako već imaš agenciju na istom kalkulatoru možeš videti koliki te mesečni troškovi očekuju u narednom periodu. Unesi sve tražene podatke i ne zaboravi iznos osnovice sa prethodnog rešenja. 

Porez i doprinosi se plaćaju na osnovu poreskog rešenja, na kojem će biti iskažani podaci za uplatu i to do 15. u mesecu za prethodni mesec.