Šta sve možeš sa PAUSAL aplikacijom?

 • FAKTURE

  Napravi fakturu za manje od minut.
  Pošalji fakturu jednim klikom.
  Jednostavan pregled izdatih faktura.
  Čuvaj, storniraj, kopiraj fakture.
  Svaka faktura se automatski upisuje u KPO knjigu.

 • INSTANT NAPLATA

  Naplate iz inostranstva nikada nisu bile jednostavnije!
  Poveži svoj Pausal i Payoneer nalog i omogući svojim klijentima
  instant plaćanje na tvoj Payoneer nalog.
  Olakšaj poslovanje sebi i svojim klijentima!

  Pogledaj uputstvo.

 • ONLINE PLAĆANJE

  Zaboravi čekanje u redovima.
  Od sada možeš da platiš porez i doprinose,
  režije i račune za telekomunikacije sa dva klika, uz pomoć QR koda!
  Brzo, lako i sigurno. 

  Pogledaj uputstvo

 • PAUŠALNI POREZ

  Za tebe generišemo mesečne naloge za prenos
  sa pozivima na broji odgovarajućim računima poreske uprave.

 • MOJA AGENCIJA

  Mesto gde čuvaš sve podatke o svojoj paušalnoj agenciji.
  Jednom sačuvani podaci koriste se za generisanje svih faktura, obrazaca i naloga za prenos.
  Jednim klikom pošalji podatke tvoje paušalne agencije komitentima.

 • ZDRAVSTVENE KNJIŽICE

  Olakšaj proces dobijanja zdravstvene knjižice za tebe i članove tvoje porodice.
  PAUSAL umesto tebe popunjava potrebne obrasce za prijavu i odjavu zdravstvenog osiguranja, obaveštava te kada je potrebno produžiti trajanje zdravstvene knjižice i kako.

 • NOTIFIKACIJE

  Notifikacije za plaćanje poreza i doprinosa.
  Notifikacije o isteku zdravstvene knjižice.
  Notifikacije o limitima paušalnog oporezivanja.


 • PODRŠKA

  Besplatna profesionalna podrška PAUSAL tima.

 • FAKTURE

  Napravi fakturu za manje od minut.
  Pošalji fakturu jednim klikom.
  Jednostavan pregled izdatih faktura.
  Čuvaj, storniraj, kopiraj fakture.
  Svaka faktura se automatski upisuje u KPO knjigu.

 • INSTANT NAPLATA

  Naplate iz inostranstva nikada nisu bile jednostavnije!
  Poveži svoj Pausal i Payoneer nalog i omogući svojim klijentima
  instant plaćanje na tvoj Payoneer nalog.
  Olakšaj poslovanje sebi i svojim klijentima!

  Pogledaj uputstvo.

 • ONLINE PLAĆANJE

  Zaboravi čekanje u redovima.
  Od sada možeš da platiš porez i doprinose,
  režije i račune za telekomunikacije sa dva klika, uz pomoć QR koda!
  Brzo, lako i sigurno. 

  Pogledaj uputstvo

 • PAUŠALNI POREZ

  Za tebe generišemo mesečne naloge za prenos
  sa pozivima na broji odgovarajućim računima poreske uprave.

 • MOJA AGENCIJA

  Mesto gde čuvaš sve podatke o svojoj paušalnoj agenciji.
  Jednom sačuvani podaci koriste se za generisanje svih faktura, obrazaca i naloga za prenos.
  Jednim klikom pošalji podatke tvoje paušalne agencije komitentima.

 • ZDRAVSTVENE KNJIŽICE

  Olakšaj proces dobijanja zdravstvene knjižice za tebe i članove tvoje porodice.
  PAUSAL umesto tebe popunjava potrebne obrasce za prijavu i odjavu zdravstvenog osiguranja, obaveštava te kada je potrebno produžiti trajanje zdravstvene knjižice i kako.

 • NOTIFIKACIJE

  Notifikacije za plaćanje poreza i doprinosa.
  Notifikacije o isteku zdravstvene knjižice.
  Notifikacije o limitima paušalnog oporezivanja.

 • PODRŠKA

  Besplatna profesionalna podrška PAUSAL tima.

Uz podršku naših prijatelja postajemo tvoja bolja podrška.