Izaberi paket koji savršeno odgovara tvojim poslovnim potrebama!

Ako imaš nedoumice, odgovore na najčešća pitanja možeš naći ovde.

NEKORISNICI

BASIC

1100 RSD

MEDIUM

2000 RSD

PREMIUM

4000 RSD

PAUSAL aplikacija*

*Sve funkcionalnosti PAUSAL aplikacije: praćenje limita, fakturisanje, sef fakture, poreski kalendar, vizit karta, čuvanje dokumenata, memorandumi i mnoge druge.

15 dana besplatno

Kreiranje naloga za prenos na osnovu dodatog rešenja u aplikaciji

700

Tehnička podrška

besplatno

Baza znanja – blog

Popunjavanje LORO doznake (raspored deviznog priliva)

1.400

10% popust

Preuzimanje poreskog rešenja

700

10% popust

Preuzimanje poreskog uverenja

700

10% popust

Kreiranje naloga za prenos po zahtevu

700

10% popust

Zahtev za povraćaj poreza i doprinosa (PID) za zaposlene sa biroa

1.200

10% popust

Overa zdravstvene knjižice

1.400

10% popust

Podnošenje poreske prijave PPDG-1R

2.400

10% popust

Podnošenje poreske prijave – Zahtev za preknjiženje

2.400

10% popust

Podnošenje poreske prijave – Povraćaj više uplaćenih PID

2.400

10% popust

Podnošenje eko takse

2.400

10% popust

Podnošenje prijave poslovnog prostora – fiskalna kasa

2.400

10% popust

Priprema dokumentacije (APR, banka…)

3.000

10% popust

Podnošenje prijave za bezbednosni element – fiskalna kasa

2.400

10% popust

Provera stanja

700

10% popust

Podrška telefonom, četom i mejlom – Knjigovođa virtuelni

Kontaktiranje institucija

3.600

10% popust
20% popust

Priprema dokumentacije za Poresku upravu

3.000

10% popust
20% popust

Priprema dokumentacije PIO

3.000

10% popust
20% popust

Analiza stanja

3.600

10% popust
20% popust

Kompletna analiza stanja

4.300

10% popust
20% popust

Podnošenje prijave za utvrđivanje svojstva osiguranika

2.400

10% popust
20% popust

Podnošenje prijave za upis staža

2.400

10% popust
20% popust

Kurir

2.800

10% popust
20% popust
30% popust

Obračun zakupa

2.800

10% popust
20% popust
30% popust

Obračun plate

2.800

10% popust
20% popust
30% popust

Test samostalnosti

4.000

10% popust
20% popust
30% popust

Regulisanje zdravstvenog i socijalnog osiguranja + kurir

7.200

10% popust
20% popust
30% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na srpskom jeziku (45 min.)

7.200

10% popust
20% popust
30% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na engleskom jeziku (45 min.)

8.200

10% popust
20% popust
30% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na ruskom jeziku (45 min.)

15.000

10% popust
20% popust
30% popust

Zatvaranje preduzetničke agencije

9.600

10% popust
20% popust
30% popust

Konsultacije za test samostalnosti na srpskom jeziku (45 min.)

16.800

10% popust
20% popust
30% popust

Konsultacije za test samostalnosti na engleskom jeziku (45 min.)

18.000

10% popust
20% popust
30% popust

Konsultacije za test samostalnosti na ruskom jeziku (45 min.)

19.000

10% popust
20% popust
30% popust

Zatvaranje s kurirom

16.800

10% popust
20% popust
30% popust

Prijava za godišnji porez na dohodak

4.800

10% popust
20% popust
30% popust

Ugovorna obaveza

Minimum 1 mesec*

Minimum 6 meseci*

Minimum 6 meseci*

*Na sve pakete ostvaruješ 10% popusta za 6 meseci pretplate i 20% popusta za 12 meseci pretplate.

PAUSAL aplikacija*

*Sve funkcionalnosti PAUSAL aplikacije: praćenje limita, fakturisanje, sef fakture, poreski kalendar, vizit karta, čuvanje dokumenata, memorandumi i mnoge druge.

Kreiranje naloga za prenos na osnovu dodatog rešenja u aplikaciji

700

Tehnička podrška

besplatno

Baza znanja – blog

Popunjavanje LORO doznake (raspored deviznog priliva)

1.400

Preuzimanje poreskog rešenja

700

Preuzimanje poreskog uverenja

700

Kreiranje naloga za prenos po zahtevu

700

Zahtev za povraćaj poreza i doprinosa (PID) za zaposlene sa biroa

1.200

Overa zdravstvene knjižice

1.400

Podnošenje poreske prijave PPDG-1R

2.400

Podnošenje poreske prijave – Zahtev za preknjiženje

2.400

Podnošenje poreske prijave – Povraćaj više uplaćenih PID

2.400

Podnošenje eko takse

2.400

Podnošenje prijave poslovnog prostora – fiskalna kasa

2.400

Priprema dokumentacije (APR, banka…)

3.000

Podnošenje prijave za bezbednosni element – fiskalna kasa

2.400

Provera stanja

700

Podrška telefonom, četom i mejlom – Knjigovođa virtuelni

Kontaktiranje institucija

3.600

Priprema dokumentacije za Poresku upravu

3.000

Priprema dokumentacije PIO

3.000

Analiza stanja

3.600

Kompletna analiza stanja

4.300

Podnošenje prijave za utvrđivanje svojstva osiguranika

2.400

Podnošenje prijave za upis staža

2.400

Kurir

2.800

Obračun zakupa

2.800

Obračun plate

2.800

Test Samostalnosti

4.000

Regulisanje zdravstvenog i socijalnog osiguranja + kurir

7.200

Konsultacije u vezi s poslovanjem na srpskom jeziku (45 min.)

7.200

Konsultacije u vezi s poslovanjem na engleskom jeziku (45 min.)

8.200

Konsultacije u vezi s poslovanjem na ruskom jeziku (45 min.)

15.000

Zatvaranje preduzetničke agencije

9.600

Konsultacije za test samostalnosti na srpskom jeziku (45 min.)

16.800

Konsultacije za test samostalnosti na engleskom jeziku (45 min.)

18.000

Konsultacije za test samostalnosti na ruskom jeziku (45 min.)

19.000

Zatvaranje s kurirom

16.800

Prijava za godišnji porez na dohodak

4.800

Ugovorna obaveza

1100 RSD/mesec

PAUSAL aplikacija*

*Sve funkcionalnosti PAUSAL aplikacije: praćenje limita, fakturisanje, sef fakture, poreski kalendar, vizit karta, čuvanje dokumenata, memorandumi i mnoge druge.

Kreiranje naloga za prenos na osnovu dodatog rešenja u aplikaciji

Tehnička podrška

Baza znanja – blog

Popunjavanje LORO doznake (raspored deviznog priliva)

10% popust

Preuzimanje poreskog rešenja

10% popust

Preuzimanje poreskog uverenja

10% popust

Kreiranje naloga za prenos po zahtevu

10% popust

Zahtev za povraćaj poreza i doprinosa (PID) za zaposlene sa biroa

10% popust

Overa zdravstvene knjižice

10% popust

Podnošenje poreske prijave PPDG-1R

10% popust

Podnošenje poreske prijave – Zahtev za preknjiženje

10% popust

Podnošenje poreske prijave – Povraćaj više uplaćenih PID

10% popust

Podnošenje eko takse

10% popust

Podnošenje prijave poslovnog prostora – fiskalna kasa

10% popust

Priprema dokumentacije (APR, banka…)

10% popust

Podnošenje prijave za bezbednosni element – fiskalna kasa

10% popust

Provera stanja

10% popust

Podrška telefonom, četom i mejlom – Knjigovođa virtuelni

Kontaktiranje institucija

10% popust

Priprema dokumentacije za Poresku upravu

10% popust

Priprema dokumentacije PIO

10% popust

Analiza stanja

10% popust

Kompletna analiza stanja

10% popust

Podnošenje prijave za utvrđivanje svojstva osiguranika

10% popust

Podnošenje prijave za upis staža

10% popust

Kurir

10% popust

Obračun zakupa

10% popust

Obračun plate

10% popust

Test samostalnosti

10% popust

Regulisanje zdravstvenog i socijalnog osiguranja + kurir

10% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na srpskom jeziku (45 min.)

10% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na engleskom jeziku (45 min.)

10% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na ruskom jeziku (45 min.)

10% popust

Zatvaranje preduzetničke agencije

10% popust

Konsultacije za test samostalnosti na srpskom jeziku (45 min.)

10% popust

Konsultacije za test samostalnosti na engleskom jeziku (45 min.)

10% popust

Konsultacije za test samostalnosti na ruskom jeziku (45 min.)

10% popust

Zatvaranje s kurirom

10% popust

Prijava za godišnji porez na dohodak

10% popust

Ugovorna obaveza

Minimum 1 mesec*

*Na sve pakete ostvaruješ 10% popusta za 6 meseci pretplate i 20% popusta za 12 meseci pretplate.

2000 RSD/mesec

PAUSAL aplikacija*

*Sve funkcionalnosti PAUSAL aplikacije: praćenje limita, fakturisanje, sef fakture, poreski kalendar, vizit karta, čuvanje dokumenata, memorandumi i mnoge druge.

Kreiranje naloga za prenos na osnovu dodatog rešenja u aplikaciji

Tehnička podrška

Baza znanja – blog

Popunjavanje LORO doznake (raspored deviznog priliva)

Preuzimanje poreskog rešenja

Preuzimanje poreskog uverenja

Kreiranje naloga za prenos po zahtevu

Zahtev za povraćaj poreza i doprinosa (PID) za zaposlene sa biroa

Overa zdravstvene knjižice

Podnošenje poreske prijave PPDG-1R

Podnošenje poreske prijave – Zahtev za preknjiženje

Podnošenje poreske prijave – Povraćaj više uplaćenih PID

Podnošenje eko takse

Podnošenje prijave poslovnog prostora – fiskalna kasa

Priprema dokumentacije (APR, banka…)

Podnošenje prijave za bezbednosni element – fiskalna kasa

Provera stanja

Podrška telefonom, četom i mejlom – Knjigovođa virtuelni

Kontaktiranje institucija

20% popust

Priprema dokumentacije za Poresku upravu

20% popust

Priprema dokumentacije PIO

20% popust

Analiza stanja

20% popust

Kompletna analiza stanja

20% popust

Podnošenje prijave za utvrđivanje svojstva osiguranika

20% popust

Podnošenje prijave za upis staža

20% popust

Kurir

20% popust

Obračun zakupa

20% popust

Obračun plate

20% popust

Test samostalnosti

20% popust

Regulisanje zdravstvenog i socijalnog osiguranja + kurir

20% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na srpskom jeziku (45 min.)

20% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na engleskom jeziku (45 min.)

20% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na ruskom jeziku (45 min.)

20% popust

Zatvaranje preduzetničke agencije

20% popust

Konsultacije za test samostalnosti na srpskom jeziku (45 min.)

20% popust

Konsultacije za test samostalnosti na engleskom jeziku (45 min.)

20% popust

Konsultacije za test samostalnosti na ruskom jeziku (45 min.)

20% popust

Zatvaranje s kurirom

20% popust

Prijava za godišnji porez na dohodak

20% popust

Ugovorna obaveza

Minimum 6 meseci*

*Na sve pakete ostvaruješ 10% popusta za 6 meseci pretplate i 20% popusta za 12 meseci pretplate.

4000 RSD/mesec

PAUSAL aplikacija*

*Sve funkcionalnosti PAUSAL aplikacije: praćenje limita, fakturisanje, sef fakture, poreski kalendar, vizit karta, čuvanje dokumenata, memorandumi i mnoge druge.

Kreiranje naloga za prenos na osnovu dodatog rešenja u aplikaciji

Tehnička podrška

Baza znanja – blog

Popunjavanje LORO doznake (raspored deviznog priliva)

Preuzimanje poreskog rešenja

Preuzimanje poreskog uverenja

Kreiranje naloga za prenos po zahtevu

Zahtev za povraćaj poreza i doprinosa (PID) za zaposlene sa biroa

Overa zdravstvene knjižice

Podnošenje poreske prijave PPDG-1R

Podnošenje poreske prijave – Zahtev za preknjiženje

Podnošenje poreske prijave – Povraćaj više uplaćenih PID

Podnošenje eko takse

Podnošenje prijave poslovnog prostora – fiskalna kasa

Priprema dokumentacije (APR, banka…)

Podnošenje prijave za bezbednosni element – fiskalna kasa

Provera stanja

Podrška telefonom, četom i mejlom – Knjigovođa virtuelni

Kontaktiranje institucija

Priprema dokumentacije za Poresku upravu

Priprema dokumentacije PIO

Analiza stanja

Kompletna analiza stanja

Podnošenje prijave za utvrđivanje svojstva osiguranika

Podnošenje prijave za upis staža

Kurir

30% popust

Obračun zakupa

30% popust

Obračun plate

30% popust

Test samostalnosti

30% popust

Regulisanje zdravstvenog i socijalnog osiguranja + kurir

30% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na srpskom jeziku (45 min.)

30% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na engleskom jeziku (45 min.)

30% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na ruskom jeziku (45 min.)

30% popust

Zatvaranje preduzetničke agencije

30% popust

Konsultacije za test samostalnosti na srpskom jeziku (45 min.)

30% popust

Konsultacije za test samostalnosti na engleskom jeziku (45 min.)

30% popust

Konsultacije za test samostalnosti na ruskom jeziku (45 min.)

30% popust

Usluge zatvaranja sa kurirom

30% popust

Prijava za godišnji porez na dohodak

30% popust

Ugovorna obaveza

Minimum 6 meseci*

*Na sve pakete ostvaruješ 10% popusta za 6 meseci pretplate i 20% popusta za 12 meseci pretplate.

NEKORISNICI

PAUSAL aplikacija*

*Sve funkcionalnosti PAUSAL aplikacije: praćenje limita, fakturisanje, sef fakture, poreski kalendar, vizit karta, čuvanje dokumenata, memorandumi i mnoge druge.

Kreiranje naloga za prenos na osnovu dodatog rešenja u aplikaciji

700

Tehnička podrška

besplatno

Baza znanja – blog

Popunjavanje LORO doznake (raspored deviznog priliva)

1.400

Preuzimanje poreskog rešenja

700

Preuzimanje poreskog uverenja

700

Kreiranje naloga za prenos po zahtevu

700

Zahtev za povraćaj poreza i doprinosa (PID) za zaposlene sa biroa

1.200

Overa zdravstvene knjižice

1.400

Podnošenje poreske prijave PPDG-1R

2.400

Podnošenje poreske prijave – Zahtev za preknjiženje

2.400

Podnošenje poreske prijave – Povraćaj više uplaćenih PID

2.400

Podnošenje eko takse

2.400

Podnošenje prijave poslovnog prostora – fiskalna kasa

2.400

Priprema dokumentacije (APR, banka…)

3.000

Podnošenje prijave za bezbednosni element – fiskalna kasa

2.400

Provera stanja

700

Podrška telefonom, četom i mejlom – Knjigovođa virtuelni

Kontaktiranje institucija

3.600

Priprema dokumentacije za Poresku upravu

3.000

Priprema dokumentacije PIO

3.000

Analiza stanja

3.600

Kompletna analiza stanja

4.300

Podnošenje prijave za utvrđivanje svojstva osiguranika

2.400

Podnošenje prijave za upis staža

2.400

Kurir

2.800

Obračun zakupa

2.800

Obračun plate

2.800

Test Samostalnosti

4.000

Regulisanje zdravstvenog i socijalnog osiguranja + kurir

7.200

Konsultacije u vezi s poslovanjem na srpskom jeziku (45 min.)

7.200

Konsultacije u vezi s poslovanjem na engleskom jeziku (45 min.)

8.200

Konsultacije u vezi s poslovanjem na ruskom jeziku (45 min.)

15.000

Zatvaranje preduzetničke agencije

9.600

Konsultacije za test samostalnosti na srpskom jeziku (45 min.)

16.800

Konsultacije za test samostalnosti na engleskom jeziku (45 min.)

18.000

Konsultacije za test samostalnosti na ruskom jeziku (45 min.)

19.000

Zatvaranje s kurirom

16.800

Prijava za godišnji porez na dohodak

4.800

Ugovorna obaveza

BASIC

1100 RSD/mesec

PAUSAL aplikacija*

*Sve funkcionalnosti PAUSAL aplikacije: praćenje limita, fakturisanje, sef fakture, poreski kalendar, vizit karta, čuvanje dokumenata, memorandumi i mnoge druge.

Kreiranje naloga za prenos na osnovu dodatog rešenja u aplikaciji

Tehnička podrška

Baza znanja – blog

Popunjavanje LORO doznake (raspored deviznog priliva)

10% popust

Preuzimanje poreskog rešenja

10% popust

Preuzimanje poreskog uverenja

10% popust

Kreiranje naloga za prenos po zahtevu

10% popust

Zahtev za povraćaj poreza i doprinosa (PID) za zaposlene sa biroa

10% popust

Overa zdravstvene knjižice

10% popust

Podnošenje poreske prijave PPDG-1R

10% popust

Podnošenje poreske prijave – Zahtev za preknjiženje

10% popust

Podnošenje poreske prijave – Povraćaj više uplaćenih PID

10% popust

Podnošenje eko takse

10% popust

Podnošenje prijave poslovnog prostora – fiskalna kasa

10% popust

Priprema dokumentacije (APR, banka…)

10% popust

Podnošenje prijave za bezbednosni element – fiskalna kasa

10% popust

Provera stanja

10% popust

Podrška telefonom, četom i mejlom – Knjigovođa virtuelni

Kontaktiranje institucija

10% popust

Priprema dokumentacije za Poresku upravu

10% popust

Priprema dokumentacije PIO

10% popust

Analiza stanja

10% popust

Kompletna analiza stanja

10% popust

Podnošenje prijave za utvrđivanje svojstva osiguranika

10% popust

Podnošenje prijave za upis staža

10% popust

Kurir

10% popust

Obračun zakupa

10% popust

Obračun plate

10% popust

Test samostalnosti

10% popust

Regulisanje zdravstvenog i socijalnog osiguranja + kurir

10% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na srpskom jeziku (45 min.)

10% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na engleskom jeziku (45 min.)

10% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na ruskom jeziku (45 min.)

10% popust

Zatvaranje preduzetničke agencije

10% popust

Konsultacije za test samostalnosti na srpskom jeziku (45 min.)

10% popust

Konsultacije za test samostalnosti na engleskom jeziku (45 min.)

10% popust

Konsultacije za test samostalnosti na ruskom jeziku (45 min.)

10% popust

Zatvaranje s kurirom

10% popust

Prijava za godišnji porez na dohodak

10% popust

Ugovorna obaveza

Minimum 1 mesec*

*Na sve pakete ostvaruješ 10% popusta za 6 meseci pretplate i 20% popusta za 12 meseci pretplate.

MEDIUM

2000 RSD/mesec

PAUSAL aplikacija*

*Sve funkcionalnosti PAUSAL aplikacije: praćenje limita, fakturisanje, sef fakture, poreski kalendar, vizit karta, čuvanje dokumenata, memorandumi i mnoge druge.

Kreiranje naloga za prenos na osnovu dodatog rešenja u aplikaciji

Tehnička podrška

Baza znanja – blog

Popunjavanje LORO doznake (raspored deviznog priliva)

Preuzimanje poreskog rešenja

Preuzimanje poreskog uverenja

Kreiranje naloga za prenos po zahtevu

Zahtev za povraćaj poreza i doprinosa (PID) za zaposlene sa biroa

Overa zdravstvene knjižice

Podnošenje poreske prijave PPDG-1R

Podnošenje poreske prijave – Zahtev za preknjiženje

Podnošenje poreske prijave – Povraćaj više uplaćenih PID

Podnošenje eko takse

Podnošenje prijave poslovnog prostora – fiskalna kasa

Priprema dokumentacije (APR, banka…)

Podnošenje prijave za bezbednosni element – fiskalna kasa

Provera stanja

Podrška telefonom, četom i mejlom – Knjigovođa virtuelni

Kontaktiranje institucija

20% popust

Priprema dokumentacije za Poresku upravu

20% popust

Priprema dokumentacije PIO

20% popust

Analiza stanja

20% popust

Kompletna analiza stanja

20% popust

Podnošenje prijave za utvrđivanje svojstva osiguranika

20% popust

Podnošenje prijave za upis staža

20% popust

Kurir

20% popust

Obračun zakupa

20% popust

Obračun plate

20% popust

Test samostalnosti

20% popust

Regulisanje zdravstvenog i socijalnog osiguranja + kurir

20% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na srpskom jeziku (45 min.)

20% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na engleskom jeziku (45 min.)

20% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na ruskom jeziku (45 min.)

20% popust

Zatvaranje preduzetničke agencije

20% popust

Konsultacije za test samostalnosti na srpskom jeziku (45 min.)

20% popust

Konsultacije za test samostalnosti na engleskom jeziku (45 min.)

20% popust

Konsultacije za test samostalnosti na ruskom jeziku (45 min.)

20% popust

Zatvaranje s kurirom

20% popust

Prijava za godišnji porez na dohodak

20% popust

Ugovorna obaveza

Minimum 6 meseci*

*Na sve pakete ostvaruješ 10% popusta za 6 meseci pretplate i 20% popusta za 12 meseci pretplate.

PREMIUM

4000 RSD/mesec

PAUSAL aplikacija*

*Sve funkcionalnosti PAUSAL aplikacije: praćenje limita, fakturisanje, sef fakture, poreski kalendar, vizit karta, čuvanje dokumenata, memorandumi i mnoge druge.

Kreiranje naloga za prenos na osnovu dodatog rešenja u aplikaciji

Tehnička podrška

Baza znanja – blog

Popunjavanje LORO doznake (raspored deviznog priliva)

Preuzimanje poreskog rešenja

Preuzimanje poreskog uverenja

Kreiranje naloga za prenos po zahtevu

Zahtev za povraćaj poreza i doprinosa (PID) za zaposlene sa biroa

Overa zdravstvene knjižice

Podnošenje poreske prijave PPDG-1R

Podnošenje poreske prijave – Zahtev za preknjiženje

Podnošenje poreske prijave – Povraćaj više uplaćenih PID

Podnošenje eko takse

Podnošenje prijave poslovnog prostora – fiskalna kasa

Priprema dokumentacije (APR, banka…)

Podnošenje prijave za bezbednosni element – fiskalna kasa

Provera stanja

Podrška telefonom, četom i mejlom – Knjigovođa virtuelni

Kontaktiranje institucija

Priprema dokumentacije za Poresku upravu

Priprema dokumentacije PIO

Analiza stanja

Kompletna analiza stanja

Podnošenje prijave za utvrđivanje svojstva osiguranika

Podnošenje prijave za upis staža

Kurir

30% popust

Obračun zakupa

30% popust

Obračun plate

30% popust

Test samostalnosti

30% popust

Regulisanje zdravstvenog i socijalnog osiguranja + kurir

30% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na srpskom jeziku (45 min.)

30% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na engleskom jeziku (45 min.)

30% popust

Konsultacije u vezi s poslovanjem na ruskom jeziku (45 min.)

30% popust

Zatvaranje preduzetničke agencije

30% popust

Konsultacije za test samostalnosti na srpskom jeziku (45 min.)

30% popust

Konsultacije za test samostalnosti na engleskom jeziku (45 min.)

30% popust

Konsultacije za test samostalnosti na ruskom jeziku (45 min.)

30% popust

Usluge zatvaranja sa kurirom

30% popust

Prijava za godišnji porez na dohodak

30% popust

Ugovorna obaveza

Minimum 6 meseci*

*Na sve pakete ostvaruješ 10% popusta za 6 meseci pretplate i 20% popusta za 12 meseci pretplate.