Pretplati se za Paušal aplikaciju!

Cena aplikacije je 830 dinara mesečno ili 7920 dinara godišnje. Sve funkcionalnosti su neograničene. 
Prvih 15 dana možeš koristiti aplikaciju potpuno besplatno! Iskoristi priliku da je isprobaš bez obaveze. 

CENOVNIK OSTALIH USLUGA

Ako ti je potrebna pomoć oko određenih obaveza, naš tim ti može pomoći. 

Ako koristiš PAUSAL aplikaciju

Ako ne koristiš PAUSAL aplikaciju

  • Ako koristiš PAUSAL aplikaciju
  • Ako ne koristiš PAUSAL aplikaciju

Analiza stanja iz poreske uprave

podrazumeva preuzimanje stanja sintetike i analitike, tumačenje stanja,
analizu nastalih dugovanja i kreiranje naloga za njihovo plaćanje

1.800 RSD

3.600 RSD

Novo! Kompletna analiza stanja dugovanja.

provera stanja po osnovu poreza, doprinosa i eko takse. Analiza dugovanja, objašnjenje nastalih dugovanja i kreiranje naloga za plaćanje sa QR kodom.

2.500 RSD

4.300 RSD

Preuzimanje poreskog rešenja/uverenja

Instrukcije za prenos ovlašćenja i preuzimanje
poreskog rešenja ili uverenja sa portala ePorezi

besplatno

700 RSD

Nalozi za plaćanje poreza i doprinosa ili drugih obaveza

Kreiranje uplatnica za plaćanje poreza i doprinosa
prema poreskom rešenju ili stanju, kreiranje naloga za plaćanje ostalih obaveza, komunalnih taksi i sl.

besplatno

700 RSD

Raspored deviznog priliva

Popunjavanje dokumentacije za banku za raspored
deviznog priliva (LORO doznaka)

besplatno

1.400 RSD

Podnošenje prijave i zahteva

Elektronsko podnošenje poreskih prijava (PPDG-1R za paušalce),
prijave za eko taksu, fiskalnu kasu, zahteva za preknjiženje, povraćaj plaćenih poreza i doprinosa…

1.200 RSD

2.400 RSD

Podnošenje kvartalne prijave za frilensere

Priprema obračuna poreza i doprinosa u odnosu na prihod koji frilenser ostvari u kvartalu, podnošenje poreske prijave i slanje naloga za plaćanje poreza i doprinosa

7.200 RSD

7.200 RSD

Usluga osnivanja preduzetničke radnje za domaća/strana lica

Priprema dokumentacije za papirno ili elektronsko podnošenje prijave za registraciju u APR,
regulisanje zdravstvenog osiguranja, preuzimanje poreskog rešenja.

Za strana lica komunkacija se odvija na engleskom jeziku.

5.800 / 6.800 RSD

5.800 / 6.800 RSD

Usluga osnivanja preduzetničke radnje + teren za domaća/strana lica

Preuzimanje, prikupljanje i priprema dokumentacije za podnošenje prijave za registraciju u APR,
prijava na socijalno osiguranje i regulisanje zdravstvenog osiguranja, preuzimanje poreskog rešenja. Za strana lica komunikacija se odvija na engleskom jeziku.

10.600 / 11.600 RSD

10.600 / 11.600 RSD

Konsultacije u vezi sa osnivanjem/registracijom agencije na srpskom/engleskom/sa simultanim prevodom na ruski jezik

Pomoć u odabiru šifre delatnosti, obračuna visine poreza i doprinosa,
potrebne dokumentacije, koraka registracije i načinu rada paušalaca…

4.800/ 5.800/ 12.000 RSD

4.800/ 5.800/ 12.000 RSD

Konsultacije u vezi promene poslovanja na srpskom/engleskom/ sa simultanim prevodom na ruski jezik

Savetovanje u vezi promene načina poslovanja,
prelazak na vođenje knjiga, otvaranje DOO

4.800/ 5.800/ 12.000 RSD

7.200/ 8.200/ 15.000 RSD

Konsultacije u vezi frilens modela oporezivanja na srpskom/ engleskom/ sa simultanim prevodom na ruski jezik

Savetovanje u vezi mogućnosti poslovanja frilensera, modela oporezivanja, obaveza i prava frilensera, podnošenja poreske prijave…

4.800/ 5.800/ 12.000 RSD

4.800/ 5.800/12.000 RSD

Priprema dokumentacije za APR, Poresku upravu, PIO fond...

Popunjavanje dokumentacije za promenu sedišta, naziva, šifre delatnosti,
prekid i nastavak obavljanja delatnosti, kao i pisanje molbi, žalbi i zahteva…

1.400 RSD

3.000 RSD

NOVO! Lak način da uradiš obavezni Test samostalnosti i izbegneš poreske kazne

testsamostalnosti.rs je online alat koji omogućava samostalnu proveru odnosa sa Nalogodavcem. Aplikacija na osnovu odgovora vrši analizu za svaki kriterijum testa na osnovu kojih se kreira detaljan izveštaj. Proveri kako bi poreska kontrola procenila tvoj Test samostalnosti u radu sa klijentima i izbegni oštre poreske kazne.

2.800 RSD

4.000 RSD

Konsultacije u vezi testa samostalnosti na srpskom/ engleskom/ sa simultanim prevodom na ruski jezik

Savetovanje u vezi testa samostalnosti, analiza odnosa sa klijentom
kroz 9 kriterijuma testa, u skladu sa uputstvom Poreske uprave, potpisano mišljenje u pisanoj formi

8.400/ 10.000/ 16.000 RSD

16.800/ 18.000/ 24.000 RSD

Konsultacije u vezi testa samostalnosti i mišljenje advokata

Savetovanje u vezi testa samostalnosti, analiza odnosa sa klijentom
kroz 9 kriterijuma testa, u skladu sa uputstvom Poreske uprave,
analiza ugovora u skladu sa testom od strane advokata, potpisana mišljenja u pisanoj formi.

21.000 RSD

43.000 RSD

Overa zdravstvene knjižice

Priprema potrebne dokumentacije i overa zdravstvene knjižice u RFZO,
provera overe osiguranja

700 RSD

1.400 RSD

Regulisanje zdravstvenog i socijalnog osiguranja (terenski rad)

Provera trenutnog statusa prijave na osiguranje, pripremanje, preuzimanje i predaja dokumentacije u nadležne institucije, priprema naloga za plaćanje, preuzimanje potvrde i zdravstvene knjžice

3.600 RSD

7.200 RSD

Regulisanje zdravstvenog i socijalnog osiguranja za frilensere

Prijava putem portala CROSO i overa zdravstvenog osiguranja za frilensere

2.400 RSD

2.400 RSD

Prijava staža za preduzetnike i frilensere

Priprema i podnošenje zahteva za utvrđivanje staža PIO fondu

2.600 RSD

3.800 RSD

Terenski rad

Preuzimanje dokumentacije i predaja u nadležne institucije

1.400 RSD

2.800 RSD

Obračun zarade/ Obračun zakupa

Priprema ugovora o radu, prenos ovlašćenja za Poresku upravu i Centralni registar,
prijava / promena / odjava radnika, obračun zarade, priprema naloga za plaćanje.
Obračun poreza za na zakup, priprema naloga za plaćanje

2.000 RSD*
*cena je po radniku, na mesečnom nivou

2.800 RSD*
*cena je po radniku, na mesečnom nivou

Kontaktiranje Poreske uprave

Kontaktiranje Poreske uprave u vezi sa statusom zahteva, molbi, rešenja…

1.800 RSD

3.600 RSD

Usluge zatvaranja preduzetničke radnje

Priprema dokumentacije za zatvaranje za APR, Poresku upravu, Upravu javnih prihoda,
podnošenje poreske prijave, provera stanja i priprema naloga za izmirenje dugovanja

7.200 RSD

9.600 RSD

Usluge zatvaranja preduzetničke radnje (terenski rad)

Priprema, preuzimanje i podnošenje dokumentacije za zatvaranje za APR,
Poresku upravu, Upravu javnih prihoda,podnošenje poreske prijave,
provera stanja i priprema naloga za izmirenje dugovanja

12.000 RSD

16.800 RSD