Šta je raspored priliva?

Za svaki devizni priliv koji ostvariš banka će tražiti da popuniš zahtev za raspored priliva, kako bi novac legao na račun. U ovom formularu upisuješ:

 

  1. Iznos koji je uplaćen – on će najverovatnije biti već naznačen. U slučajevima gde banka uzima proviziju, biće označen iznos koji je moguće rasporediti
  2. Broj kontrolnika – broj izdate fakture na osnovu koje su uplaćena sredstva
  3. Godina kontrolnika – tekuća godina
  4. Šifra osnova naplate – u zavisnosti od pružene usluge (navedene na fakturi), potrebno je navesti šifru koja odgovara ovoj usluzi, a koju ćeš pronaći u Šifrarniku osnova naplate. Primer: za računarsko programiranje ćeš koristiti šifru 302, za konsultantske usluge ćeš koristiti 305, itd.

Uz popunjen formular pošalji banci i fakturu na osnovu koje je primljena uplata. 

raspored-priliva

Šta je raspored priliva?

Za svaki devizni priliv koji ostvariš banka će tražiti da popuniš zahtev za raspored priliva, kako bi novac legao na račun. U ovom formularu upisuješ:

 

  1. Iznos koji je uplaćen – on će najverovatnije biti već naznačen. U slučajevima gde banka uzima proviziju, biće označen iznos koji je moguće rasporediti
  2. Broj kontrolnika – broj izdate fakture na osnovu koje su uplaćena sredstva
  3. Godina kontrolnika – tekuća godina
  4. Šifra osnova naplate – u zavisnosti od pružene usluge (navedene na fakturi), potrebno je navesti šifru koja odgovara ovoj usluzi, a koju ćeš pronaći u Šifrarniku osnova naplate. Primer: za računarsko programiranje ćeš koristiti šifru 302, za konsultantske usluge ćeš koristiti 305, itd.

Uz popunjen formular pošalji banci i fakturu na osnovu koje je primljena uplata.