Šta ako sam u radnom odnosu? 

I zaposlena lica mogu imati svoju paušalnu agenciju. Kada si u radnom odnosu razlika je jedino u doprinosima koje plaćaš. U ovom slučaju to je samo doprinos za PIO. Naravno, porez na prihode od samostalnih delatnosti si u obavezi da platiš. 

Ako se zaposliš dok ti je agencija već aktivna ili se radni odnos prekine, potrebno je da podneseš poresku prijavu PPGD-1R, sa osnovom 7 – Pomena osnova osiguranja. 

U trećem delu prijave, odnosno u polju 3.1. objašnjavaš do koje promene je došlo. Ukoliko prekidaš radni odnos upisuješ broj 1 – obavljanje samostalne delatnosti kao osnovne delatnosti. 

Ukoliko se zapošljavaš upisuješ 2 – obavljanje samostalne delatnosti i radni odnos. 

Nakon podnete prijave očekuj novo poresko rešenje po kojem ćeš na dalje plaćati porez i doprinose. 

Ako si prekinuo radni odnos potrebno je da izvršiš prijavu na socijalno osiguranje u filijali PIO fonda, a zatim overiš zdravstveno osiguranje

Šta ako sam u radnom odnosu? 

I zaposlena lica mogu imati svoju paušalnu agenciju. Kada si u radnom odnosu razlika je jedino u doprinosima koje plaćaš. U ovom slučaju to je samo doprinos za PIO. Naravno, porez na prihode od samostalnih delatnosti si u obavezi da platiš. 

Ako se zaposliš dok ti je agencija već aktivna ili se radni odnos prekine, potrebno je da podneseš poresku prijavu PPGD-1R, sa osnovom 7 – Pomena osnova osiguranja. 

U trećem delu prijave, odnosno u polju 3.1. objašnjavaš do koje promene je došlo. Ukoliko prekidaš radni odnos upisuješ broj 1 – obavljanje samostalne delatnosti kao osnovne delatnosti. 

Ukoliko se zapošljavaš upisuješ 2 – obavljanje samostalne delatnosti i radni odnos. 

Nakon podnete prijave očekuj novo poresko rešenje po kojem ćeš na dalje plaćati porez i doprinose. 

Ako si prekinuo radni odnos potrebno je da izvršiš prijavu na socijalno osiguranje u filijali PIO fonda, a zatim overiš zdravstveno osiguranje