Kako da izvadim zdravstvenu knjizicu?

Nakon uspešne registracije agencije za dobijanje zdravstvenog osiguranja potrebna je sledeća dokumentacija:

ZA TEBE

 • kopija MA obrasca iz APR-a*
 • lična karta (kopirana/ isčitana ukoliko je čipovana)
 • kopija rešenja i potvrde o PIB-u iz APR-a
 • zdravstvena kartica
 • Sa kompletnom dokumentacijom odlaziš u RFZO opštine sedišta radi overe osiguranja i sinhronizacija kartice (osim ukoliko je tvoje prebivalište u drugom gradu, u tom slučaju nosiš u RFZO opštine prebivališta).

*Ukoliko ne dobiješ MA obrazac u APR-u, navedenu dokumentaciju potrebno je da odneseš u PIO fond (u mestu sedišta tvoje agencije) radi prijave na socijalno osiguranje, a zatim možeš pratiti prethodno navedene korake.

ZA SUPRUŽNIKA

 • popunjen M obrazac
 • lična karta supružnika (kopirana/ isčitana ukoliko je čipovana)
 • venčani list
 • kopija rešenja i potvrde o PIB-u iz APR-a
 • zdravstvena kartica
 • Sa kompletnom dokumentacijom odlaziš u RFZO opštine tvog sedišta (osim ukoliko je tvoj supružnik prijavljen u drugom gradu, u tom slučaju nosiš u RFZO opštine prebivališta) i dobijaš zdravstvenu knjižicu za supružnika

ZA DETE

 • popunjen M obrazac
 • potvrda o prebivalištu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • kopija rešenja i potvrde o PIB-u iz APR-a
 • zdravstvena kartica
 • Sa kompletnom dokumentacijom odlaziš u RFZO opštine tvog sedišta (osim ukoliko je tvoje dete prijavljeno u drugom gradu, u tom slučaju nosiš u RFZO opštine prebivališta) i dobijaš zdravstvenu knjizicu za dete.

Nemaš zdravstvenu knjižicu?

Prilikom overe potrebno je da poneseš i dokaz o uplati takse za izradu knjižice, na osnovu kog će se podneti zahtev i izdati potvrda koju ćeš koristiti do izrade kartice.

Instrukcije za uplatu možeš naći ovde. Slobodno prati instrukcije za fizička lica.