Kako da zatvorim agenciju?

Ako želiš da zatvoriš paušalnu agenciju, savetujemo ti da prvo obustaviš obavljanje delatnosti. Na taj način obustavljaš porez i doprinose i možeš bez žurbe da prikupljaš sledeću dokumentaciju: 

  • Uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama zahtev podnosiš na pisarnici PU. Ovaj zahtev se može razlikovati u zavisnosti od opštine, ali podaci koji se unose su isti. Uz zahtev se plaća taksa, pa je najsigurnije da podatke za uplatu proveriš sa svojom poreskom upravom. Rok izrade uverenja je oko 7 dana.
  • Uverenje Uprave javnih prihoda o izmirenim obavezama – i za ovaj zahtev se plaća taksa, a procedura izdavanja zavisi od opštine. Ova uverenja najčešće se izdaju u roku od 2 dana. 

Oba uverenja važe samo 5 dana i u tom periodu se moraju predati u APR. Pre podnošenja zahteva raspitaj se o rokovima za njihovo izdavanje, pa predaj zahteve u razmacima tako da ih dobiješ isti dan.

 

U APR se pored uverenja predaje i prijava uz dokaz o uplati takse. Nakon donošenja rešenja o brisanju možeš očekuješ da na portalu ePorezi dobiješ i Potvrdu o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika.

Kako da zatvorim agenciju?

Ako želiš da zatvoriš paušalnu agenciju, savetujemo ti da prvo obustaviš obavljanje delatnosti. Na taj način obustavljaš porez i doprinose i možeš bez žurbe da prikupljaš sledeću dokumentaciju: 

  • Uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama zahtev podnosiš na pisarnici PU. Ovaj zahtev se može razlikovati u zavisnosti od opštine, ali podaci koji se unose su isti. Uz zahtev se plaća taksa, pa je najsigurnije da podatke za uplatu proveriš sa svojom poreskom upravom. Rok izrade uverenja je oko 7 dana.
  • Uverenje Uprave javnih prihoda o izmirenim obavezama – i za ovaj zahtev se plaća taksa, a procedura izdavanja zavisi od opštine. Ova uverenja najčešće se izdaju u roku od 2 dana. 

Oba uverenja važe samo 5 dana i u tom periodu se moraju predati u APR. Pre podnošenja zahteva raspitaj se o rokovima za njihovo izdavanje, pa predaj zahteve u razmacima tako da ih dobiješ isti dan.

 

U APR se pored uverenja predaje i prijava uz dokaz o uplati takse. Nakon donošenja rešenja o brisanju možeš očekuješ da na portalu ePorezi dobiješ i Potvrdu o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika.