Kako da obustavim (zamrznem) delatnost i nastavim?

U toku svog poslovanja možeš da privremeno prekineš obavljanje delatnosti. To činiš predajom Prijave i dodatka 6 Agenciji za privredne registre. Uz dokumentaciju potreban je i dokaz o uplati naknade. Na dodatku potrebno je da upišeš datum kada će se obavljanje delatnosti obustaviti i taj datum ne može biti pre podošenja prijave, ali može biti u budućnosti. 

 

Poreska prijava PPDG-1R sa osnovom 4 – Prekid obavljanja samostalne delatnosti se više ne podnosi (od 2023. godine), ali je potrebno da ispratiš donošenje novog rešenja na portalu ePorezi. 

 

Na isti način možeš nastaviti sa obavljanjem delatnosti, samo na dodatku 06 upisuješ datum kada se delatnost nastavlja.  

 

Kada zamrzavaš agenciju zapravo privremeno prestaješ sa radom i u tom periodu ne vršiš delatnost, ne možeš da izdaješ fakture niti da upravljaš novcem agencije, ali ne plaćaš porez i doprinose.

Kako da obustavim (zamrznem) delatnost i nastavim?

U toku svog poslovanja možeš da privremeno prekineš obavljanje delatnosti. To činiš predajom Prijave i dodatka 6 Agenciji za privredne registre. Uz dokumentaciju potreban je i dokaz o uplati naknade. Na dodatku potrebno je da upišeš datum kada će se obavljanje delatnosti obustaviti i taj datum ne može biti pre podošenja prijave, ali može biti u budućnosti. 

 

Poreska prijava PPDG-1R sa osnovom 4 – Prekid obavljanja samostalne delatnosti se više ne podnosi (od 2023. godine), ali je potrebno da ispratiš donošenje novog rešenja na portalu ePorezi. 

 

Na isti način možeš nastaviti sa obavljanjem delatnosti, samo na dodatku 06 upisuješ datum kada se delatnost nastavlja.

 

Kada zamrzavaš agenciju zapravo privremeno prestaješ sa radom i u tom periodu ne vršiš delatnost, ne možeš da izdaješ fakture niti da upravljaš novcem agencije, ali ne plaćaš porez i doprinose.