Kako da obustavim (zamrznem) delatnost i nastavim?

U toku svog poslovanja možeš da privremeno prekineš obavljanje delatnosti. To činiš predajom Prijave i dodatka 6 Agenciji za privredne registre. Uz dokumentaciju potreban je i dokaz o uplati naknade. Na dodatku potrebno je da upišeš datum kada će se obavljanje delatnosti obustaviti i taj datum ne može biti pre podošenja prijave, ali može biti u budućnosti. 

 

Nakon što APR donese odluku potrebno je da se podnese poreska prijava PPDG-1R sa osnovom 4 – Prekid obavljanja samostalne delatnosti. 

 

Na isti način možeš nastaviti sa obavljanjem delatnosti, samo na dodatku 06 upisuješ datum kada se delatnost nastavlja, a prijava PPDG-1R se podnosi sa osnovom 16 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti. 

 

Kada zamrzavaš agenciju zapravo privremeno prestaješ sa radom i u tom periodu ne vršiš delatnost, ne možeš da izdaješ fakture niti da upravljaš novcem agencije, ali ne plaćaš porez i doprinose.

Kako da obustavim (zamrznem) delatnost i nastavim?

U toku svog poslovanja možeš da privremeno prekineš obavljanje delatnosti. To činiš predajom Prijave i dodatka 6 Agenciji za privredne registre. Uz dokumentaciju potreban je i dokaz o uplati naknade. Na dodatku potrebno je da upišeš datum kada će se obavljanje delatnosti obustaviti i taj datum ne može biti pre podošenja prijave, ali može biti u budućnosti. 

 

Nakon što APR donese odluku potrebno je da se podnese poreska prijava PPDG-1R sa osnovom 4 – Prekid obavljanja samostalne delatnosti. 

 

Na isti način možeš nastaviti sa obavljanjem delatnosti, samo na dodatku 06 upisuješ datum kada se delatnost nastavlja, a prijava PPDG-1R se podnosi sa osnovom 16 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti. 

 

Kada zamrzavaš agenciju zapravo privremeno prestaješ sa radom i u tom periodu ne vršiš delatnost, ne možeš da izdaješ fakture niti da upravljaš novcem agencije, ali ne plaćaš porez i doprinose.