Kako da kreiram Upwork fakturu? 

Ako si freelancer i posluješ preko neke od platformi kao što je Upwork, postoji nekoliko stvari na koje teba da obratiš pažnju prilikom kreiranja fakture:

  1. Komitent je Upwork – s obzirom da je on taj koji uplaćuje novac, a ne klijent. 
  2. Iznos – treba da bude onaj koji je naplaćen klijentu, bez obzira na proviziju koju Upwork uzima, jer se ona smatra tvojim troškom. Isto važi i ako se uplata primi preko Payoneer računa. 
  3. Mesto prometa – biće mesto komitenta (Mountain View) s obzirom da pružaš digitalnu uslugu ka inostranstvu

 

Ukoliko imaš više projekata sa različitim klijentima, možeš kreirati i jednu, zbirnu fakturu za tu jednu uplatu koja će leći. Na njoj ćeš navesti sve poslove, odnosno usluge koje su pružene.

Kako da kreiram Upwork fakturu? 

Ako si freelancer i posluješ preko neke od platformi kao što je Upwork, postoji nekoliko stvari na koje teba da obratiš pažnju prilikom kreiranja fakture:

  1. Komitent je Upwork – s obzirom da je on taj koji uplaćuje novac, a ne klijent. 
  2. Iznos – treba da bude onaj koji je naplaćen klijentu, bez obzira na proviziju koju Upwork uzima, jer se ona smatra tvojim troškom. Isto važi i ako se uplata primi preko Payoneer računa. 
  3. Mesto prometa – biće mesto komitenta (Mountain View) s obzirom da pružaš digitalnu uslugu ka inostranstvu

 

Ukoliko imaš više projekata sa različitim klijentima, možeš kreirati i jednu, zbirnu fakturu za tu jednu uplatu koja će leći. Na njoj ćeš navesti sve poslove, odnosno usluge koje su pružene.