ČESTA PITANJA I ODGOVORI

PRIJAVLJIVANJE NA APLIKACIJU

Kako da se registrujem na aplikaciju PAUSAL?

Da biste postali korisnik aplikacije PAUSAL potrebno je da prođete tri jednostavna koraka.

 • Prvi korak je da se registrujete sa svojim mejlom i osmislite lozinku.
 • Drugi  korak je da ostavite podatke o vašoj agenciji: naziv vaše agencije, PIB i matični broj, broj žiro računa, šifru delatnosti agencije sa opisom, datum kada ste registrovali agenciju, grad, opštinu i adresu na kojoj je registrovana vaša agencija, obeležite da li ste u radnom odnosu u drugoj firmi, vaš mejl kao i opciono broj telefona.
 • Treći korak je da potvrdiš aktivacioni mejl i sve je spremno za korišćenje.

Zašto moram da ostavim sve podatke o mojoj agenciji?

Podaci o tvojoj agenciji sakupljaju se isključivo radi pružanja usluga tj. generisanja tačnih faktura, KPO knjige, naloga za prenos, M-obrazaca i zahteva za izdavanje poreskog uverenja. Podsećamo te da su svi traženi upiti javno dostupni i proverljivi na sajtu APR-a.

Aplikacija PAUSAL poštuje tvoju privatnost i posvećena je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostaviš. Svi podaci koje unosiš biće korišćeni u skladu sa PRAVILIMA O PRIVATNOSTI i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti  i neće ni na koji način narušavati tvoju privatnost.

Zašto se od mene traži podatak da li sam u radnom odnosu u drugoj firmi?

Ukoliko si u radnom odnosu u drugoj firmi, nije potrebno da plaćaš zdravstveno osiguranje ni osiguranje u slučaju nezaposlenosti i preko paušalne agencije. Ovaj podatak nam je potreban kako bismo generisali odgovarajuće naloge za prenos. Podaci koje unosiš biće korišćeni u skladu sa PRAVILIMA O PRIVATNOSTI i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti  i neće ni na koji način narušavati tvoju privatnost.

KORIŠĆENJE APLIKACIJE

FAKTURE

Kako da napravim fakturu?

Iz menija sa leve strane ekrana odaberi karticu ,,Fakture”, a zatim klikom na „Nova faktura“ na vrhu ekrana iz padajućeg menija odaberi opciju ,,Faktura”. Videćeš ekran sa izgledom tvoje fakture i popunjenim svim podacima o tvojoj agenciji.

Potrebno je dodati podatke o:

 • komitentu, tj. kome šalješ fakturu klikom na željenog komitenta odnosno kreiranjem novog
 • mestu prometa
 • vrsti usluge koju naplaćuješ
 • jedinici mere
 • količini
 • ceni

Na samoj fakturi u ,,Polje za komentar / opis usluge” možeš dodati sve relevantne podatke koji nisu već sadržani na fakturi.

Kako da napravim ino fakturu?

Iz menija sa leve strane ekrana odaberi karticu ,,Fakture”, a zatim klikom na „Nova faktura “ na vrhu ekrana iz padajućeg menija odaberi opciju ,,Strana faktura”. Videćeš ekran sa izgledom tvoje inostrane fakture i popunjenim svim podacima o tvojoj agenciji.

Potrebno je dodati podatke o:

 • komitentu, tj. kome šalješ fakturu klikom na željenog komitenta odnosno kreiranjem novog
 • mestu prometa
 • vrsti usluge koju naplaćuješ
 • jedinici mere
 • količini
 • ceni

Opciono polje na stranoj fakturi je vaš IBAN i SWIFT koje koristiš kada primaš ili šalješ međunarodne uplate. Jednom upisani IBAN i SWIFT se pamte i nije ih potrebno ponavljati pri pravljenju sledeće strane fakture.
Ukoliko ti je lakše možeš dodati pdf dokument uputstva za plaćanje odabirom kartice „Moja agencija“ iz glavnog menija a zatim biranjem kartice  „Inostrane fakture“.

U ,,Note” možeš dodati sve relevantne podatke koji nisu već sadržani na fakturi.

Kako da dodam ili izmenim podatke komitenta?

Iz menija sa leve strane ekrana odaberi karticu ,,Fakture”, a zatim klikom na „Komitenti“ na vrhu ekrana imaćeš uvid u listu tvojih domaćih i inostranih komitenata. Klikom na ,,Dodaj komitenta” iz padajućeg menija odaberi opciju ,,Domaći” ili ,,Strani” komitent. Odabirom te opcije otvoriće se pop-up forma za dodavanje komitenta u koji upisuješ potrebne podatke. Klikom na ,,Sačuvaj” tvoj komitent će se pojaviti na ekranu u listi.

U slučaju da je već započeto pavljenje fakture, klikom na ,,Nov komitent” u  gornjem desnom uglu ekrana otvoriće ti se gore pomenuta pop-up forma za dodavanje komitenta.

Jednom sačuvani podaci o komitentu ostaju zapamćeni i od sada ih možeš koristiti odabirom kartice sa imenom željenog komitenta. Kartice možeš pretraživati po nekom od podataka o komitentu ili koristiti skrol traku sa desne strane. Ako želiš da izmeniš podatke komitenta klikom na ikonu ,,Olovka” koja se pojavi kada pređeš kursorom preko komitenta kojeg menjaš otvoriće se, već pominjana, pop-up forma za dodavanje/izmenu komitenta. Nakon izmena klikni na ,,Sačuvaj”.

Kako da generišem KPO knjigu?

Iz menija sa leve strane ekrana odaberi ,,Fakture” i dobićeš prikaz svih faktura koje su do sada napravljene preko aplikacije PAUSAL. U KPO knjigu ulaze samo zvanične fakture, tj. one koje su poslate komitentu bilo mejlom ili poštom (štampane), kao i stornirane fakture. Fakture koje su sačuvane u pripremi neće se naći u KPO knjizi. Klikom na dugme ,,Štampaj KPO knjigu” u novom jezičku otvoriće se tvoja KPO knjiga sa svim zvaničnim fakturama, njihovim rednim brojevima, datumima i prihodima do datog trenutka. Možeš da je štampaš ili da je sačuvaš u pdf formatu. KPO knjiga generisana je u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Pošalji, sačuvaj ili štampaj fakturu?

Napravljenu fakturu možeš poslati direktno na mejl komitenta. Mejl adresa se automatski povlači iz podataka o komitentu koji je ranije unet, a imaš opciju da pošalješ kopiju i sebi kao i na bilo koju drugu adresu koju upišeš. Faktura će biti poslata kao prilog mejla, a ukoliko ne popuniš naslov i sadržaj oni se automatski popunjavaju sledećim tekstom:

Naslov:

naziv tvoje agencije

Sadržaj:

Poštovani,

U prilogu je faktura 1/2016.

Hvala Vam što poslujete sa nama. Ako je ova faktura poslata greškom molimo Vas kontaktirajte vasa@mejladresa.rs

Ukoliko želiš da pošalješ fakturu poštom, odaberi opciju štampaj fakturu. Faktura će biti preuzeta u PDF formatu, nakon čega možeš izvršiti štampanje.

Ukoliko želiš da fakturu izmeniš kasnije odaberi opciju sačuvaj fakturu.  Sačuvana faktura ne ulazi u KPO knjigu dok nije poslata ili štampana, a možeš je menjati i čuvati nebrojeno puta.

Da li mogu da menjam poslatu fakturu?

Da, poslata faktura se može menjati. Klikom na ikonicu “Izmeni” mogu se menjati podaci na fakturi. Nakon potrebnih izmena klikni “Sačuvaj” a povratak na listu faktura, “Štampaj” za preuzimanje PDF formata ili “Pošalji” za slanje na mejl klijentu.

 

Napominjemo da je opcija storniranja ispravna opcija za poništavanje faktura koje su poslate komitentu.

Kopiraj, plati ili storniraj fakturu.

Iz menija sa leve strane ekrana odaberi ,,Fakture” i tada će se prikazati lista svih tvojih faktura.

Da kopiraš napravljenu fakturu (u pripremi, izdatu, plaćenu, storniranu) klikni na ikonu ,,Kopiraj” koja se nalazi sa desne strane prikaza liste faktura. Tada će se otvoriti popunjena nova faktura sa mogućnostima izmene.

Da označiš fakturu kao naplaćenu klikni na ikonu ,,Unesi uplatu” koja se nalazi sa desne strane prikaza liste faktura i unesi datum i iznos uplate. Tada se ukupan iznos naplaćenih faktura uvećava kao i linija prikaza kontrole limita, dok se status fakture iz „Poslat“ menja u „Naplaćen“. Ukoliko pogrešiš, odaberi filter “Naplaćen”, klikni na fakturu i izmeni uplatu klikom na olovčicu.

Da storniraš izdatu fakturu klikni na ikonu ,,Storniraj” koja se nalazi sa desne strane prikaza liste faktura. Odaberi datum storniranja fakture. Tada će se kreirati storno faktura sa datumom storniranja, dok će „Poslata“ faktura automatski promeniti svoj status u ,,Naplaćena”. Storno faktura će dobiti svoj broj i biti upisana u KPO knjigu.

Ako je faktura već naplaćena, potrebno je da izmenite, odnosno obrišete uplatu prema prethodno opisanom uputstvu, a zatim odaberete opciju “Storniraj”

Ne vidim ikone „Kopiraj“, „Storniraj“, „Naplaćena“ sa desne strane prikaza faktura?

Ukoliko je aplikacija PAUSAL otvorena u manjoj rezoluciji ekrana, sa desne strane prikaza faktura nalaziće se ikona ,,Tri tačke” i klikom na nju će se pojaviti padajući meni sa svim potrebnim ikonama.

Kako kontrolišem limit svog paušalnog poreza?

Limit ostvarenog prihoda u kalendarskoj godini kontrolišeš preko aplikacije PAUSAL tako da od datuma početka korišćenja aplikacije pratimo tvoje prihode tj. prihode tvoje agencije. Zato je izuzetno bitno, ako postoje fakture koje su izdate pre korišćenja aplikacije, da ih sve uneseš.


Ukoliko u kalendarskoj godini od početka korišcenja aplikacije pređeš limit od 3,5 ili 7  miliona – svakako te obaveštavamo. Potrebno je samo da upališ notifikacije u delu “Moja agencija”. 

Aplikacija prati 2 limita:

 • Od 6 miliona – u svakoj kalendarskoj godini
 • Od 8 miliona – u periodu od 365 uzastopnih dana

Ukoliko u kalendarskoj godini pređeš 6 miliona – možeš ostati preduzetnik, ali gubiš pravo na paušalno oporezivanje.

 

U slučaju da prekoračiš limit od 8 miliona – osim što gubiš pravo na paušalno oporezivanje u obavezi si da uđeš u sistem PDV. 

Više možeš saznati ovde.

Zašto je neophodan hronološki unos svih izdatih faktura pre korišćenja aplikacije PAUSAL?

Prema Zakonu u obavezi si da vodiš Knjigu paušalno oporezovanih odnosno KPO knjigu. Izdate fakture unose se po redosledu izdavanja u KPO knjigu, stoga je izuzetno bitno da uneseš hronološki sve izdate fakture iz tekuće godine.

Da li mogu da obrišem izdatu fakturu?

Ukoliko greškom izdaš fakturu možeš je obrisati. Time će ona biti obrisana iz liste faktura i iz KPO knjige. Međutim, treba imati u vidu dve stvari:
– Ukoliko je faktura poslata komitentu, ona je postala zvaničan dokument i u tom slučaju je ne treba brisati, već stornirati. Na taj način ćeš je ispravno poništiti.
– Brisanje savetujemo samo u slučaju da je u pitanju poslednja faktura koja je izdata. Ukoliko obrišeš ranije izdatu fakturu, poremetićeš broj kasnije izdatih faktura, pa je i u ovom slučaju bolje je da fakturu storniraš.

Šta je identifikaciona oznaka?

Zakonom o računovodstvu definisano je da odgovorno lice svojim potpisom ili identifikacionom oznakom potvrđuje da je faktura potpuna, istinita i verodostojna. Identifikaciona oznaka predstavlja svaku oznaku koja upućuje na odgovorno lice, odnosno lice ovlašćeno za izdavanje fakture.

Da bi koristili identifikacionu oznaku na fakturi, umesto pečata i potpisa, dovoljno je da donesete odluku o ovlašćenom licu i oznaci koju će koristiti.

Identifikacionu oznaku Pausal aplikacija generiše automatski i upisuje na svaku fakturu. Odluku o određivanju ovlašćenog lica možeš pronaći i preuzeti u Memorandumima na tvom nalogu.

Za korišćenje identifikacione oznake na fakturi, umesto pečata i potpisa, dovoljno je da doneseš odluku o ovlašćenom licu i oznaci koju ćeš koristiti. U delu “Memorandumi”, možeš pronaći već pripremljenu Odluku.

PORESKE OBAVEZE

Kako da preuzmem poresko rešenje?

Svoje poresko rešenje dobijaš na portalu ePorezi. Njemu možeš pristupiti ukoliko imaš elektornski potpis, a ovde možeš videti instrukcije. Ako nemaš elektronski potpis, možeš ovlastiti drugo lice da to učini za tebe. Da ovlastiš nas, piši nam na office@pausal.rs

Dobio/la sam poresko rešenje kako da uplatim poreze i doprinose?

Kada preuzmeš svoje poresko rešenje, naš tim će ti pomoći oko kreiranja naloga za plaćanje obaveza. Potrebno je samo da dodaš rešenje u PAUSAL, bilo preko ,,Moja agencija” – ,,Poresko rešenje” – ,,Dodaj poresko rešenje” ili iz ,,Nalozi za prenos” – ,,Upravljaj nalozima” – ,,Pomoć oko unosa rešenja”. U roku od 24 časa poslaćemo naloge za prenos na tvoj mejl, a u aplikaciji će biti generisani nalozi za plaćanje mesečnih obaveza sa QR kodom

ZDRAVSTVENE KNJIŽICE

Kako dodati zdravstvenu knjižicu?

Iz menija sa leve strane ekrana odaberi ,,Zdravstvene knjižice”, a zatim klikni na ,,Nova knjižica” na vrhu ekrana. Pojaviće se pop-up prozor u kom prvo biraš tip osiguranika – za tebe, supružnika ili dete. Nakon što unesete podatke klikni na ,,Dodaj knjižicu” i dobićeš mejl sa popunjenim obrascima i uputstvima za predaju zahteva za dobijanje zdravstvene knjižice, dok će se na stranici ,,Zdravstvena knjižica” u aplikaciji PAUSAL pojaviti kartica koji predstavlja tvoju zdravstvenu knjižicu. Kartica nosi naziv ,,Nosilac osiguranja”, ,,Supružnik” odnosno ,,Dete”. Možeš ih uređivati, klikom na ikonu ,,Podešavanja” koja se nalazi u gornjem desnom uglu kartice.

Nakon predaje dokumentacije i overe zdravstvenog osiguranja, potrebno je da u karticu koja je kreirana na aplikaciji uneseš datum isteka knjižice. Datum isteka se unosi zbog notifikacija koje vam pravovremeno šalje aplikacija PAUSAL kako bi osiguranje na vreme bilo obnovljeno.

Kako dobiti zdravstvenu knjižicu?

Nakon što u aplikaciji PAUSAL dodaš knjižicu, dobićeš mejl sa popunjenim obrascima i uputstvima za predaju zahteva za dobijanje zdravstvene knjižice koji se razlikuju u zavisnosti da li je knjižica za tebe, supružnika ili dete.

Ukoliko ti mejl nije stigao kontaktiraj nas na office@pausal.rs.

Kako obnoviti zdravstvenu knjižicu?

Ukoliko redovno izmiruješ svojeobaveze, zdravstveno osiguranje bi trebalo da se automatski obnavlja. Ako osiguranje nije obnovljeno odaberi  ,,Zdravstvene knjižice”, a zatim klikni na ikonu ,,Podešavanja” koja se nalazi u gornjem desnom uglu kartice koja predstavlja prikaz zdravstvene knjižice. Iz padajućeg menija odaberi ,,Obnovi knjižicu” i dobićeš mejl sa popunjenim obrascima i uputstvima za predaju zahteva za obnovu zdravstvene knjižice koji se razlikuju u zavisnosti da li je knjižica za tebe, supružnika ili dete.

Ukoliko ti mejl nije stigao kontaktiraj nas na office@pausal.rs.

Kako odjaviti zdravstvenu knjižicu?

Iz menija sa leve strane ekrana odaberi ,,Zdravstvene knjižice”, a zatim klikni na ikonu ,,Podešavanja” koja se nalazi u gornjem desnom uglu kartice koja predstavlja prikaz zdravstvene knjižice. Iz padajućeg menija odaberi ,,Odjavi knjižicu” i dobićeš mejl sa popunjenim obrascima i uputstvima za predaju zahteva za odjavljivanje zdravstvene knjižice koji se razlikuju u zavisnosti da li odjavljuješ knjižicu za tebe, supružnika ili dete.

 

Ukoliko ti mejl nije stigao kontaktiraj nas na office@pausal.rs.

Imam već zdravstvenu knjižicu da li je potrebno da je dodam?

Da, klikom na ,,Nova knjižica” karticu dodaj knjižicu i unesi datum isteka knjižice. Aplikacija PAUSAL vodi evidenciju o datumu isteka tvoje zdravstvene knjižice i knjižica članova tvoje porodice i samim tim te pravovremeno obaveštava putem mejla o približavanju roka isteka knjižice.

NOTIFIKACIJE

Notifikacije o isteku zdravstvene knjižice

Odaberi ovu opciju ukoliko želiš da te pre isteka roka zdravstvene knjižice mejlom obavestimo da je potrebno produžiti njeno trajanje. Poslaćemo ti potrebnu dokumentaciju i uputstvo kako je produžiti.

Notifikacije o izmenama Zakona

Odaberi ovu opciju ukoliko želiš da te obaveštavamo o izmenama Zakona relevantnih za paušalne agencije.

Notifikacije za plaćanje poreza i doprinosa

Odaberi ovu opciju ukoliko želiš da te 7 dana unapred svakog meseca obavestimo mejlom da uplatiš svoje doprinose i porez na vreme, do svakog 15-og u mesecu.

Notifikacije kada pređeš 3, 5 i 7 miliona dinara

Ukoliko želiš da pratiš promet tvoje agencije odaberite ovu opciju i obavestićemo te kada dodješ do polovine odnosno približiš se na milion od dozvoljenih limita za paušalnu agenciju.

BEZBEDNOST

Koliko je bezbedna aplikacija PAUSAL?

Garantujemo zaštitu podataka o ličnosti.

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09  – dr. zakon i 68/12 – odluka US i 107/12), s tim da se pojedine odredbe ovog Zakona o uslovima za obradu, kao i o pravima i obavezama u vezi sa obradom ne primenjuju na obradu podataka koji su dostupni svakome i objavljeni u javnim glasilima i publikacijama ili pristupačni u arhivama, muzejima i drugim sličnim organizacijama.

Takođe prikupljamo podatke o korišćenju aplikacije (cookies – kolačići) i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode, a koji nam omogućavaju da učinimo tvoje posete PAUSAL-u lakšim i da te prepoznamo kada se vratiš na aplikaciju. Aplikacija obezbeđuje sigurnost podataka koje nam dostavljaš putem industrijski standardizovanih fizičkih, elektronskih i upravljačkih procedura.

Koristimo SSL sertifikat kako bi povećali sigurnost prenosa osetljivih podataka. Unutar aplikacije podaci se čuvaju na kontrolisanim serverima sa ograničenim pristupom.