Vođenje KPO knjige

Svaka od izdatih faktura se unosi u KPO knjigu, tj. Knjigu paušalno oporezovanih obveznika. Ona služi za praćenje prometa, odnosno evidenciju celokupnog ostvarenog prihoda.

Kao i faktura, može biti u elektronskom ili papirnom obliku i naravno mora sadržati propisane elemente (član 7.).

Ukoliko je u fizičkom obliku, tada se kupuje u knjižari i zatim overava u nadležnoj Poreskoj upravi, nakon čega je spremna za popunjavanje. Ako se ova knjiga vodi elektronski, nije potrebno nikakvo prethodno overavanje. 

Važno: Devizna faktura se u KPO knjigu upisuje u dinarima i to konvertovana prema srednjem kursu NBS na dan izdavanja fakture.

Vođenje KPO knjige

Svaka od izdatih faktura se unosi u KPO knjigu, tj. Knjigu paušalno oporezovanih obveznika. Ona služi za praćenje prometa, odnosno evidenciju celokupnog ostvarenog prihoda.

Kao i faktura, može biti u elektronskom ili papirnom obliku i naravno mora sadržati propisane elemente (član 7.).

Ukoliko je u fizičkom obliku, tada se kupuje u knjižari i zatim overava u nadležnoj Poreskoj upravi, nakon čega je spremna za popunjavanje. Ako se ova knjiga vodi elektronski, nije potrebno nikakvo prethodno overavanje. 

Važno: Devizna faktura se u KPO knjigu upisuje u dinarima i to konvertovana prema srednjem kursu NBS na dan izdavanja fakture.