Šta ako želim nekog da zaposlim? 

Kao paušalac možeš da zaposliš fizičko lice.

Prijava se vrši preko portala CROSO i za to je potrebna lična karta i ugovor o radu.

Za platu koju odrediš zaposlenom potrebno je da obračunaš i porez i doprinose.

Ukoliko ti je potrebna pomoć slobodno nam piši na office@pausal.rs.

Šta ako želim nekog da zaposlim? 

Kao paušalac možeš da zaposliš fizičko lice.

Prijava se vrši preko portala CROSO i za to je potrebna lična karta i ugovor o radu.

Za platu koju odrediš zaposlenom potrebno je da obračunaš i porez i doprinose.

Ukoliko ti je potrebna pomoć slobodno nam piši na office@pausal.rs.