Službeno putovanje

Za službeno putovanje u inostranstvo možeš da podigneš gotovinu u devizama, ali ti je za to potrebna određena dokumentacija koju zajedno sa uputstvima možeš naći u delu Korisna dokumentacije

Imaj u vidu da je Zakonom o porezu na dohodak građana (član 18.) određena maksimalna visina dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo (50 evra). Takođe, novac koji podižeš na bankomatu u inostranstvu može biti do tog iznosa. Ukoliko imaš npr. i trošak avionske karte, možeš ga uračunati u trošak i priložiti kartu kao dokaz.

Službeno putovanje

Za službeno putovanje u inostranstvo možeš da podigneš gotovinu u devizama, ali ti je za to potrebna određena dokumentacija koju zajedno sa uputstvima možeš naći u delu Korisna dokumentacije

Imaj u vidu da je Zakonom o porezu na dohodak građana (član 18.) određena maksimalna visina dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo (50 evra). Takođe, novac koji podižeš na bankomatu u inostranstvu može biti do tog iznosa. Ukoliko imaš npr. i trošak avionske karte, možeš ga uračunati u trošak i priložiti kartu kao dokaz.