Da li smem da koristim Payoneer?

Da, alternativne platne institucije koje nisu registrovane u našoj zemlji smeš da koristiš, ali je važno na koji način to činiš. 

Ovaj račun posmatraš kao svoj drugi devizni račun. Što znači da je neophodno da imaš fakturu za svaku uplatu koju na njega primiš, bez obzira da li ćeš novac povući na svoj preduzetnički račun u banci ili ćeš direktno odatle vršiti plaćanja ka inostranstvu.

Prema objavi Narodne banke Srbije, listing platnog prometa može biti sklon kontroli, zbog čega je važno da u KPO knjizi imaš zabeležen i promet ostvaren na ovim računima. 

Ukoliko novac povlačiš na račun u banci, ne praviš novu fakturu jer je ovo praktično prenos sa jednog na drugi račun, a ne novi prihod. Nakon raspored priliva sredstva ćeš možeš da konvertuješ u dinare i da ih slobodno koristiš. 

Bitno! Prema zakonu o deviznom poslovanju nisu dozvoljene transakcije u devizama između dva rezidenta. Iz tog razloga devizna plaćanja možeš vršiti samo prema inostranstvu (osim u slučaju plaćanja zakupa i službenih putovanja), a za plaćanja u Srbiji moraš da koristiš dinare. 

 

Da li smem da koristim Payoneer?

Da, alternativne platne institucije koje nisu registrovane u našoj zemlji smeš da koristiš, ali je važno na koji način to činiš. 

Ovaj račun posmatraš kao svoj drugi devizni račun. Što znači da je neophodno da imaš fakturu za svaku uplatu koju na njega primiš, bez obzira da li ćeš novac povući na svoj preduzetnički račun u banci ili ćeš direktno odatle vršiti plaćanja ka inostranstvu.

Prema objavi Narodne banke Srbije, listing platnog prometa može biti sklon kontroli, zbog čega je važno da u KPO knjizi imaš zabeležen i promet ostvaren na ovim računima. 

Ukoliko novac povlačiš na račun u banci, ne praviš novu fakturu jer je ovo praktično prenos sa jednog na drugi račun, a ne novi prihod. Nakon raspored priliva sredstva ćeš možeš da konvertuješ u dinare i da ih slobodno koristiš. 

Bitno! Prema zakonu o deviznom poslovanju nisu dozvoljene transakcije u devizama između dva rezidenta. Iz tog razloga devizna plaćanja možeš vršiti samo prema inostranstvu (osim u slučaju plaćanja zakupa i službenih putovanja), a za plaćanja u Srbiji moraš da koristiš dinare.