PRETPLATA

KORISTI PAUSAL PRVIH 15 DANA BESPLATNO!
NAKON TOG PERIODA CENA APLIKACIJE ĆE IZNOSITI 690 DINARA MESEČNO.

UKOLIKO SI KLIJENT OTP BANKE KORISTI PAUSAL BESPLATNO PRVA 3 MESECA!

jedna paušalna agencija
neograničene fakture
neograničeni memorandumi
neograničeni troškovi
neograničene zdravstvene knjižice
on-line plaćanje
notifikacije
20% popusta na godišnju pretplatu!

Za korisnike Pausal aplikacije

Za ostale

Analiza stanja iz poreske uprave
Besplatno
5e
Preuzimanje poreskog rešenja ili poreskog uverenja sa portala ePorezi
Besplatno
5e
Kreiranje uplatnica za plaćanje poreza i doprinosa
Besplatno
5e
Popunjavanje dokumentacije za banku – raspored deviznog priliva
Besplatno
5e
Podnošenje prijave (PPGD-1R, eko taksa…)

Prva besplatna, sledeća 5e

10e
Konsultacije

Prva besplatna, sledeća 25e

40e
Priprema dokumentacije za APR (promena sedišta, imena, delatnosti…)
5e
10e
Priprema dokumentacije za Poresku upravu (molbe, žalbe, preknjiženja…)
5e
10e
Test samostalnosti bez advokata
40e
60e
Test samostalnosti sa advokatom
120e
150e
Zdravstvena knjižica
5e
15e
Teren
5e
10e
Obračun zarade
*usluga obuhvata prijavu / promenu / odjavu sa CROSO, ugovor o radu
15e
20e